Terug
Menu
Naar overzicht
Onderzoek 14 april 2019
Handreiking Medicatiebeleid Gehandicaptenzorg

In februari dit jaar is door de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) is ‘Handreiking Medicatiebeleid Gehandicaptenzorg’ gepresenteerd.

Deze vernieuwde handreiking sluit waar mogelijk aan bij de ‘Veilige principes in de medicatieketen’. De centrale doelstelling hiervan is dat de juiste cliënt, de juiste medicatie gebruikt in de juiste dosering, op het juiste tijdstip, op de juiste wijze en met de juiste registratie en evaluatie.

NEXT gebruikt deze handreiking om in samenwerking met gehandicapten zorginstellingen de bestaande farmaceutische dienst- en zorgverlening te verbeteren, te vernieuwen en te innoveren op alle niveaus in de organisatie.

NEXT levert een volwaardige apotheek en apotheek-team op locatie en wil volledig geïntegreerd zijn in systemen en werkwijzen van de instelling. Hierdoor zijn we beter in staat:

  • Processen te optimaliseren
  • Procedures en voorschriften te optimaliseren
  • Integraal verantwoordelijk te zijn voor de voorraden geneesmiddelen en het beheren van werkvoorraden
  • Direct geconsulteerd te worden door voorschrijver en zorgverleners en frequent participeren in medicatiebeoordeling maar ook het meelopen met de artsen-visite
  • (On)Gevraagd advies te geven
Handreiking Medicatiebeleid Gehandicaptenzorg