Terug
Menu

Raad van Advies

Ellen Zijp

In mijn loopbaan als verpleeghuisarts, verpleeghuisdirecteur, toezichthouder in een ziekenhuis en specialistisch senior inspecteur heb ik mij altijd betrokken gevoeld bij de veiligheid van medicatievoorschrift en -verstrekking. Nu ik met pensioen ben, is het logisch dat die lijn zich voortzet.

Omdat NEXT BV zich op een vernieuwende manier inzet voor goede en veilige geneesmiddelenvoorziening dicht bij de plaats waar zorg wordt verleend, heb ik de functie van lid van de raad van advies graag aanvaard.

Jan Scheffer

Al mijn hele leven houd ik mij bezig met de optimalisatie van processen. Na vele jaren in de industrie, pas ik deze inzichten sinds 2007 toe in de gezondheidszorg. In diverse organisaties in cure en care heb ik mij beziggehouden met patiënten-, clienten- en goederenprocessen. De aandacht de laatste jaren voor samenwerken in processen, heeft niet alleen tot kostenverlaging geleid, maar ook tot kwaliteitsverbetering en verhoging van de betrouwbaarheid.

Juist het toepassen van deze aspecten in de geneesmiddelenvoorziening, maakt NEXT BV uniek. Met veel plezier werk ik dan ook graag mee in de verdere ontwikkeling van dit initiatief als lid van de Raad van Advies.

Hannie Treffers

Mijn loopbaan, van verpleegkundige tot manager van zorgkantoren en tot slot directeur bij een kennisinstituut. Deze loopbaan kenmerkt zich door inzet voor de kwaliteit van zorg op diverse niveau’s maar ook inzet voor een efficiëntere en doelmatiger wijze van werken in de zorg ten behoeve van de client/patiënt. In mijn toezichthoudende functies zijn dit de rode draden en ook bij NEXT komen deze zaken bij elkaar.

Waarom:
Kwaliteit van zorg ligt mij na aan het hart, de wijze waarop NEXT het proces van meditatieverstrekking inricht leidt tot hogere medicatieveiligheid en een doelmatiger inzet waardoor meer middelen overblijven voor “handen aan het bed”.